top of page
Ukazovací tužka

Naše služby

Poskytujeme komplexní daňové poradenství včetně zastupování před úřady, 

vedení účetnictví, zpracování mezd. Mezi naše nejčastěji poskytované služby patří:

Daňová přiznání

Zpracujeme a podáme za Vás daňová přiznání ke všem typům daní, a to buď jako samostatnou službu či v rámci služby vedení účetnictví.

 Odklad daňového příznání

Nabízíme možnost odkladu daňového přiznání. V rámci této služby za Vás zpracujeme a podáme přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu.

Naši stálí klienti mají v rámci služby vedení účetnictví odklad zdarma. 

Vedení účetnictví

Zajistíme vám vedení účetnictví či daňové evidence.. 

Samozřejmostí je využívání dostupných technologií a elektronické zpracování vašich dokladů. 

 

Optimalizace daňových nákladů

Pomůžeme vám identifikovat možnosti, jak snížit vaše daňové zatížení a poskytneme rady týkající se daňových úlev a odpočtů.

Budeme Vám asistovat s přípravou a analýzou vašich daňových plánů.

Zastupování

Pomůžeme vám s řešením vašich daňových sporů. 

Zastoupíme Vás nejen před správcem daně, ale i před dalšími úřady jako např. správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovnou či živnostenským úřadem. 

Zpracování mezd

Zpracujeme na měsíční bázi mzdy vašich zaměstnanců ať už se jedná o pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti či o provedení práce. 

bottom of page